Zamknij

Senatorowie PiS przeciwko 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą

12.01.2021 21:57
senat
fot. PAP

Senatorowie PiS zagłosowali przeciwko poprawce do budżetu przyznającej dodatkowe 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą. Ostatecznie jednak poprawka przeszła głosami senatorów opozycji. W wyniku debaty w Senacie zgłoszono ponad 100 poprawek budżetowych. Teraz ustawą budżetową na 2021 rok zajmie się ponownie Sejm.

Senat debatował dziś nad poprawkami do ustawy budżetowej na 2021 rok. Senat zgłosił we wtorek do budżetu w sumie ponad 100 poprawek. Polegały one m.in. na przesunięciach środków z budżetów poszczególnych instytucji, bądź zwiększały limit wydatków budżetowych. Zdecydowana większość zmian miała też charakter lokalny. Dotyczyły one np. inwestycji drogowych, budowy oczyszczalni ścieków, poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, czy rozbudowy szpitali o dodatkowe oddziały.

Jedna z poprawek zgłoszonych przez Senat przewiduje przeznaczenie 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia zdrowotne osobom chorym na COVID-19 lub podejrzanym o zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Senat zaproponował również przeznaczenie 1 mld 950 mln zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego.

Senatorowie PiS przeciwko poprawce do budżetu dającej 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą

Senatorowie byli jednak podzieleni w przypadku poprawki przeznaczającej dodatkowych 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą. Za poprawką zagłosowała cała opozycja: 43 senatorów Koalicji Obywatelskiej, 3 senatorów PSL, 2 senatorów Lewicy, a także 4 senatorów niezależnych/niezrzeszonych.

Przeciwni poprawce byli jednak senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Ostatecznie stosunkiem głosów 52 do 47 głosów senatorów PiS, poprawka została przyjęta i trafi do Sejmu.

Konsekwencją kolejnej z poprawek popartych przez Senat będzie zwiększenie o 2,5 mld zł środków na podwyżki dla nauczycieli.

Senatorowie zgodzili się również, by zwiększyć o 300 mln zł środki na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów, a także by przeznaczyć 100 mln zł na program in vitro.

Budżet Polski 2021. Dochody 404,4 mld zł i 486,7 mld zł wydatków

Wyższa izba parlamentu chce również, by w budżecie na 2021 rok znalazło się 95 mln zł na dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych po 10 latach służby.

Tegoroczny budżet w wersji przygotowanej przez rząd i przyjętej przez Sejm przewiduje, że dochody państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Według resortu finansów taki deficyt pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in. poprzez inwestycje. Kontynuowane mają być też priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

RadioZET.pl/ Wprost.pl/ Senat/ PAP