Zamknij

Sondaż dla RadioZET.pl i StanPolityki.pl: Czy Polacy akceptują osoby homoseksualne i środowiska LGBTQ+? Odpowiedź nie jest jednoznaczna

05.04.2019 19:06
LGBT
fot. Shutterstock

Więcej Polaków akceptuje osoby homoseksualne niż środowiska LGBTQ+ - wynika z sondażu IBSP dla RadioZET.pl i StanPolityki.pl. Zwraca uwagę wysoka (ponad 30-procentowa) liczba osób bez sprecyzowanej opinii na ten temat.

Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) zapytał Polaków o ich stosunek do osób nieheteronormatywnych: zarówno tych reprezentujących orientację homoseksualną, jak i szerzej – środowiska skupiające osoby LGBTQ+ (Lesbian Gay Bisexual Transsexual Queer). Wyniki tych badań nie są jednoznaczne.

Minimalnie więcej badanych nie akceptuje środowisk LGBTQ+

Według sondażu IBSP, aż jedna trzecia ankietowanych (31,57 proc.) zdecydowanie nie akceptuje środowisk LGBTQ+ (wskaźnik odpowiedzi „raczej” wyniósł 6,64 proc.). Minimalnie mniej (30,73 proc.) to osoby niezdecydowane na to czy akceptują czy nie. Jednoznacznie pozytywny stosunek do takich grup prezentuje 20,24 proc., a względnie pozytywny 10,82.

Stosunek do LGBT

Gdyby więc zsumować wyniki na „raczej” i „zdecydowanie” z obydwu przeciwstawnych sobie kategorii i dodać do tego procent osób niezdecydowanych, to wychodzi na to, że wszystko rozkłada się mniej więcej po równo – w każdej z trzech kategorii badacze zanotowali ponad 30 proc. głosów (z tym, że minimalnie „wygrywają” przeciwnicy takich środowisk z wynikiem 38,21 proc.).

Osoby homoseksualne mają więcej zwolenników niż przeciwników

Podobnie równomiernie rozkładają się opinie na temat osób o orientacji homoseksualnej, choć tutaj ilość akceptujących takie osoby jest większa. Łącznie wynosi ona 37,50 proc. (na co składa się 26,10 proc. odpowiedzi  „zdecydowanie tak” i 11,40 proc. „raczej tak”).

Stosunek do osób homo

Jeszcze więcej niż w przypadku środowisk LGBTQ+ (bo aż 37,65 proc.) jest odsetek niezdecydowanych. Natomiast zdecydowanie osób homoseksualnych nie akceptuje 19,85 proc. respondentów (przy 5 proc. odpowiadających „raczej nie akceptuję”).

Co mówi badanie?

Jak przyznaje w rozmowie z RadioZET.pl Łukasz Pawłowski z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, dużą rolę odgrywa w tym przypadku nazewnictwo. - Ankietowani lepiej reagowali, gdy pytaliśmy je o osoby homoseksualne niż w przypadku osób LGBTQ+ - mówi. 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 25-27.03.2019 roku, metodą telefoniczną, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Na reprezentatywnej grupie 1006 pełnoletnich Polaków.

Więcej szczegółowych danych na temat tego i innych badań można znaleźć na stronie www.stanpolityki.pl, partnera serwisu wyborczego RadioZET.pl.

RadioZET.pl/IBSP/stanpolityki.pl