Obserwuj w Google News

Karolina Zioło-Pużuk to polityczka Lewicy. Autorka zaskakującej książki

3 min. czytania
Aktualizacja 04.12.2023
04.12.2023 10:23
Zareaguj Reakcja

Dr Karolina Zioło-Pużuk to badaczka, managerka, polityczka. Dotychczas pełniła funkcję wiceszefowej Kancelarii Senatu. Co o niej wiemy? Przybliżamy sylwetkę Karoliny Zioło-Pużuk.

Karolina Zioło-Pużuk z Lewicy
fot. Adam Burakowski/REPORTER/East News

Dr Karolina Zioło-Pużuk pisze o sobie: ”Jestem doświadczonym managerem, specjalistą w zakresie PR i komunikacji, wykładowcą oraz badaczem. Pracowałam w instytucjach publicznych oraz prywatnej firmie PR, w której byłam partnerem. Mam doświadczenie w prowadzeniu projektów w środowisku wielokulturowym. Interesują mnie zagadnienia z zakresu komunikacji, PR, edukacji wyższej”. Kim jest polityczka lewicy?

Karolina Zioło-Pużuk: wykształcenie, kariera naukowa

Dr Karolina Zioło-Pużuk to prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Centrum Badań nad Dydaktyką Języka i Literatury, kierownik Zakładu Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców oraz kierownik Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej. Jej głównym obszarem badawczym jest językoznawstwo.

Dr Karolina Zioło-Pużuk od września 2004 do stycznia 2005 była stypendystką na Uniwersytecie w Sheffield w Anglii. W październiku 2006 wróciła na Uniwersytet w Sheffield jako wykładowca, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych.

Od lipca 2014 wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2017 objęła stanowisko adiunkta na UKSW, w październiku 2020 – kierownika Centrum Badań nad Dydaktyką Języka i Literatury, a w październiku 2021 – Prodziekana ds. studenckich. Przez cztery lata była też wykładowcą Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Karolina Zioło-Pużuk: polityka, biznes

Jej kariera naukowa od początku przeplatała się z karierą polityczną. Od listopada 2001 do lipca 2003 roku Karolina Zioło-Pużuk pracowała jako asystentka rzecznika rządu Leszka Millera. W lipcu 2003 roku objęła stanowisko doradcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Waldemara Dąbrowskiego.

Od marca do września 2005 roku pełniła funkcję głównego specjalisty Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Po powrocie z Anglii, od grudnia 2010 do października 2016 była doradcą, a następnie kierownikiem zespołu ds. CSR w  Narodowym Banku Polskim.

Od listopada 2016 do grudnia 2019 współprowadziła firmę public relations.

Jest działaczką lewicy, do Sejmu startowała z listy Nowej Lewicy.

Karolina Zioło-Pużuk: książka

Dr Karolina Zioło-Pużuk jest autorką wielu publikacji. Na liście jej artykułów znaleźć można m.in. następujące tytuły:

  • „Panorama glottodydaktyki polonistycznej. Wyzwania, pytania, kierunki” (rozdział w monografii 2019);
  • „Kształtowanie autonomii i umiejętności samooceny uczniów na lekcjach języka obcego. Wykorzystanie mapy marzeń” (Języki Obce w Szkole: czasopismo dla nauczycieli 2019);
  • „Klątwa świętego Tomasza, czyli o zjawisku popularności i języku ruchów antyszczepionkowych w mediach społecznościowych” (Standardy Medyczne Pediatria 2019);
  • „Niezniszczalna siła stereotypu. Obraz związków zawodowych w mediach na przykładzie relacji z demonstracji 22 września 2018 roku” (Prakseologia 2019);
  • „Photovoice jako metoda badania potrzeb językowych i szkoleniowych. Studium przypadku” (Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 2021);
  • „Obecność i uwaga podczas zajęć online – rozważania o potrzebie nowych definicji na podstawie badań ankietowych” (Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2022).

W kontekście kariery politycznej, zorientowanej po lewej stronie sceny politycznej, publikacja, która szczególnie przyciąga uwagę, to autorska książka: „Szczęść Boże! Skrypt do nauki języka polskiego jako obcego dla osób duchownych i zakonnych”.

Karolina Zioło-Pużuk: mąż

Dr Karolina Zioło-Pużuk to żona Jacka Pużuka - znanego działacza SLD.

Źródło: Radio ZET/linkedin.com/perspektywy.pl

Nie przegap