Zamknij

Absurdalne słowa Czarnka o zgonach na COVID-19. "Wina opozycji, poprzednich rządów"

01.02.2022 17:38
Przemysław Czarnek
fot. PAP

Gorąco w Sejmie podczas debaty nad tzw. ustawą covidową. Przemysław Czarnek zarzucił posłom opozycji, że dramatyczne liczby dotyczące zgonów na COVID-19 to wina poprzednich rządów. - My dzisiaj nadrabiamy wasze zaniedbania - podkreślił szef MEiN.

W Sejmie trwa debata nad projektem "ustawy covidowej", nazywanej też "lex Kaczyński" i "lex konfident". Opozycja zarzuca rządzącym, że ponieśli całkowitą porażkę w walce z pandemią COVID-19. - Jeśli chodzi o totalność, to można dzisiaj powiedzieć, że totalna władza poniosła totalną porażkę. W walce o zdrowie i życie Polaków, w zachęcaniu do szczepień, w organizacji ochrony zdrowia na czas pandemii - mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Mamy jeden z najniższych współczynników wyszczepienia społeczeństwa w Europie. Nie zaangażowaliście się, nie promowaliście, ponieśliście porażkę - wyliczał Kosiniak-Kamysz.

Czarnek: problemy w służbie zdrowia winą poprzednich rządów

Na jego wystąpienie ostro zareagował szef MEiN Przemysław Czarnek. - Jak pan doskonale wie i wiedzą o tym wszyscy Polacy, podstawową przyczyną tych wszystkich śmierci, również naszych krewnych, bo umierają nie tylko wasi krewni, umierają także nasi krewni na COVID-19, podstawową przyczyną tych śmierci jest przede wszystkim niedobór w służbie zdrowia. Niedobór kadr lekarskich i pielęgniarskich. 60 tysięcy wakatów wśród lekarzy. Niedobory, na które cierpią również lekarze - zauważył.

W ocenie Czarnka winę za problemy w służbie zdrowia, a w tym dramatyczne liczby dotyczące zgonów na COVID-19, ponoszą poprzednie rządy. - Wie pan, kto do tego doprowadził? Te 60 tysięcy wakatów to są zaniedbania wasze, lewicy przez szereg lat i dopiero my po pierwsze zwiększyliśmy liczbę studentów na medycynie. Po drugie niedawno przy sprzeciwie również waszym otworzyliśmy możliwość tworzenia kierunków lekarskich na innych uczelniach niż medyczne, bo my dzisiaj potrzebujemy nadrobić te zaniedbania, które również pan zrobił i do których pan przyczynił się, więc jak pan mówi o śmierci, to niech pan się uderzy we własne piersi - powiedział, zwracając się do Kosiniaka-Kamysza.

Sejm pracuje nad projektem "lex Kaczyński"

"Ustawa covidowa" wprowadza rozwiązania umożliwiające pracownikom nieodpłatne testowanie w kierunku SARS-CoV-2, a także żądanie przez pracodawców informacji o negatywnym wyniku testu. W projekcie nie przewidziano odmiennych regulacji dla osób niezaszczepionych oraz tych, które przebyły infekcję wirusem SARS-CoV-2 lub są zaszczepione. Nieodpłatny test pracownik mógłby wykonać zasadniczo raz w tygodniu. Testy będą finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Według projektu pracownik, który nie poddał się testowi diagnostycznemu, nadal będzie świadczył u pracodawcy pracę na dotychczasowych zasadach. Nie będzie z tego względu delegowany do wykonywania pracy poza stałe miejsce pracy bądź wykonywania pracy innego rodzaju, jednak w przewidzianych w projekcie sytuacjach będzie mógł zostać zobowiązany do zapłaty świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia kogoś wirusem SARS-CoV-2.

RadioZET.pl

C